logo

Golden Triangle with Rajasthan ToursGolden Triangle with Majestic Rajasthan

Duration: 5 Nights / 6 Days
Places Covered: Delhi - Agra - Bharatpur - Jaipur - Delhi
       more..

Golden Triangle with Romantic Rajasthan

Duration: 12 Nights / 13 Days
Places Covered: Delhi - Agra - Jaipur - Udaipur - Mumbai - Goa
       more..

Golden Triangle & Rajasthan for Honeymooners

Duration: 17 Nights / 18 Days
Places Covered: Delhi - Kesroli - Alwar - Bharatpur - Fatehpur Sikri - Ranthambore - Bundi - Kota - Bijapur - Chittorgrah - Bijanagar - Pachewar - Samode - Jaipur - Neemrana - Delhi - Goa - Delhi
       more..

Golden Triangle with Pushkar Fair

Duration: 20 Nights / 21 Days
Places Covered: Delhi - Agra - Jaipur - Pushkar - Ranthambhore - Kota - Bundi - Chittaurgarh - Udaipur - Ranakpur - Jodhpur - Jaisalmer - Bikaner - Mandawa - Delhi
       more..

Golden Triangle with Desert Safari

Duration: 9 Nights / 10 Days
Places Covered: Delhi - Agra - Jaipur - Jodhpur - Udaipur - Pushkar - Sariska - Delhi
       more..

Golden Triangle with Ganges

Duration: 10 Nights / 11 Days
Places Covered: Delhi - Jodhpur - Jaisalmer - Jodhpur - Udaipur - Jaipur - Agra - Varanasi - Delhi
       more..

Golden Triangle with Temples & Tigers

Duration: 14 Nights / 15 Days
Places Covered: Delhi - Jaipur - Ranthambhor - Sawai Madhopur - Bharatpur - Fatehphur Sikri - Agra - Khajuraho - Bandhavgarh - Kanha - Jabalpur - Delhi
       more..

Golden Triangle with North India

Duration: 8 Nights / 9 Days
Places Covered: Delhi - Alwar - Jaipur - Agra - Khajuraho - Varanasi - Delhi
       more..
Featured Destinations